Löpande per månad

Min 6 mån, innehåll enligt ök.
Offert.

För det dagliga

Ett flexibelt upplägg där vi gemensamt sätter ramarna för arbetsuppgifterna.

Timbank

Timbank a min 40 tim

Vid behov

Punktinsatser. Inriktning på det område du har behov av just nu.

Fast pris

Fast pris med mycket mervärde.

Mindre projekt

För mindre uppdrag med en tydlig avgränsning.